Lidé

JUDr. Anna Zelená
Zpět

JUDr. Anna Zelená

advokátka

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v r. 1970, o 5 let později na téže fakultě složila rigorózní zkoušku z oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a byl jí udělen titul JUDr. V advokacii působí nepřetržitě od r. 1970, nejprve jako advokátní koncipientka, po složení advokátních zkoušek v r. 1973 jako advokátka. Specializuje se na oblast občanského práva a práva k nemovitostem. Je zakládajícím členem naší kanceláře.

Advokátem od roku 1973.

 

Jazykové znalosti: angličtina, ruština

Členství

2018 © Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři