JUDR. PETR KALENSKÝ

PARTNER

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ukončil v r. 1978, od roku 1978 vykonává advokacii. Je zakládajícím členem a partnerem v naší advokátní kanceláři.

Specializuje se na problematiku ochrany duševního vlastnictví. Je členem české národní skupiny AIPPI, členem INTA , členem České skupiny LIDC, členem INTA, členem sekce pro trestní právo studijního kolegia České advokátní komory. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a agrární komoře ČR ve věci majetkových sporů, zastupuje též v rozhodčím řízení před rozhodčím soudem a dle ICC a UNCITRALu.

Advokátem od roku 1981.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina