Právní služby

Poskytujeme konzultace a připravujeme licenční smlouvy ke všem formám duševního vlastnictví. Licenční smlouvy k patentům, užitným a průmyslovým vzorům a ochranným známkám nabývají účinnosti vůči třetím osobám zápisem u českého, resp. slovenského Úřadu průmyslového vlastnictví.

Členství

2018 © Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři