O SPOLEČNOSTI

Všetečka Zelený Švorčík a partneři, advokátní a patentová kancelář, navazuje na tradici bývalé Advokátní poradny č. 10 se sídlem v Žitné 25 s cílem pokračovat v poskytování kvalitních právních služeb v oblasti duševního vlastnictví a obchodního práva v České republice i v zahraničí řadě tuzemských i zahraničních firem.

NAŠE SPECIALIZACE

Duševní vlastnictví

Patenty
Ochranné známky
Užitné a průmyslové vzory
Licence
Domény
Výkon práv a spory

Obchodní právo

Obchodní právo
Nemovitosti
Správní právo
Finance a bankovnictví
Pracovní právo
Více informací