KONTAKTNÍ ADRESA

Havlík Švorčík a partneři
advokátní a patentová kancelář
Hálkova 2
120 00 Praha 2

E-mail:

office@sak-alo.cz

 

E-mail:

office@sak-alo.cz

Poučení klienta – spotřebitele

Dle aktuálního znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je účastníkům smlouvy o poskytování právních služeb dána možnost mimosoudního řešení případného sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu např. za situace, kdy klient nebude spokojen se způsobem vyřízení „reklamace“ nebo s jejím zamítnutím ze strany poskytovatele právních služeb – advokáta. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora. Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz.; ID datové schránky: n69admd.