Právní služby

Svým klientům asistujeme při efektivním výkonu jejich práv k duševnímu vlastnictví včetně opatření proti padělkům a napodobeninám. V případě sporů prosazujeme práva našich klientů vyjednáváním nebo v soudním či rozhodčím řízení.

Členství

2018 © Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři