ING. ROMAN WAGNER

PATENTOVÝ ZÁSTUPCE

Po absolvování Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze roku 1995 pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

V letech 1998-2000 absolvoval studium na Institutu průmyslově právní výchovy u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Od roku 2001 je patentovým zástupcem a od roku 2002 evropským patentovým zástupcem.

V letech 2004-2006 absolvoval Kurz práva pro patentové zástupce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ve své praxi se specializuje na patentové právo v oborech: chemie, biochemie a farmacie.

Jazykové znalosti: angličtina