JUDR. MICHAL HAVLÍK

PARTNER

Členství v profesních komorách

• Česká advokátní komora

• Slovenská advokátní komora

• Komora patentových zástupců ČR

Vzdělání

• Právnická fakulta Univerzity Karlovy

• Cardiff Law School

Specializace

• přihlašování a prosazování práv k patentům, ochranných známkám a průmyslovým vzorům včetně boje proti padělkům

• nekalá soutěž, autorské právo, doménová jména, licence, ochrana osobnosti a soukromí

Publikace

• česká kapitola Manuálu průmyslového vlastnictví nakladatelství Kluwer

• česká kapitola Komentáře nakladatelství CH Beck k Nařízení o ochranné známce Společenství

• česká kapitola Komentáře nakladatelství CH Beck k Nařízení o průmyslovém vzoru Společenství

• česká kapitola Námitkového průvodce INTA

• český příspěvek do Zprávy Evropské komise o obchodním tajemství a otrockém napodobování

Profesní sdružení

• předseda výboru České národní skupiny Mezinárodního sdružení pro ochranu duševního vlastnictví – AIPPI

• člen výborů ECTA pro průmyslové vzory a členství

• člen INTA, PTMG, MARQUES a LIDC

• člen Sekce duševního vlastnictví České advokátní komory

• člen redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví