JUDR. OTAKAR ŠVORČÍK

PARTNER

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v r. 1978, studia mezinárodního práva soukromého v Haagu a studia v rámci přípravy disertační práce na Max-Planck-Institutu v Mnichově.

Od roku 1978 vykonává advokacii, advokátem od roku 1981 a je zakládajícím členem a partnerem v naší advokátní kanceláři.

Specializuje se na obchodní právo a právo obchodních společností, na právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, hospodářskou soutěž, nekalou soutěž a průmyslová práva, je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve věci majetkových sporů a sporů ohledně .eu domén, zastupuje v rozhodčím řízení před RS a dle ICC a UNICITRALu.

Publikační činnost – spoluautor knihy Die Kapitalgesellschaft nach tschechischem und slowakischem Recht a řady článků ohledně obchodních společností a průmyslových práv.

Několikrát vyhodnocen zahraničními odbornými časopisy, např. Central European (1993) na prvním místě hlasy zahraničních společností, časopisem Global Counsel 3000 pro r. 2001/2002 vyhodnocen jako „Higly recommended individual“ pro oblast obchodního práva a práva obchodních společností.

Je členem mezinárodních organizací AIPPI, INTA, LICD, Francouzsko-české obchodní komory.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina a francouzština.