MGR. ALENA SUŠICKÁ

ADVOKÁTKA

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. Následně vykonávala praxi advokátní koncipientky v jiných advokátních kancelářích v Praze.

V naší kanceláři pracuje od roku 2012, advokátkou je zapsána u České advokátní komory od 1. 4. 2014.

Ve své praxi se zaměřuje především na problematiku občanského, obchodního a pracovního práva.

Má rovněž bohaté zkušenosti s vymáháním pohledávek v soudních řízeních před obecnými i rozhodčími soudy v ČR.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina