Mgr. Ivica Miškovičová

Evropská patentová zástupkyně

V roce 2009 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích (SR), odbor fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku. Po skončení studia pracovala ve svém oboru jako vědecký pracovník na univerzitě v německém Erlangenu.

V oboru průmyslového vlastnictví pracuje od roku 2014.
 
V roce 2017 absolvovala studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.

V roce 2019 složila zkoušky českého patentového zástupce i zkoušky evropského patentového zástupce.
 
Profesní členství: epi (Komora evropských patentových zástupců), Komora patentových zástupců ČR
 
Specializuje se v oborech: fyzika, mechanika, strojírenství
 
Jazykové znalosti: angličtina, němčina, slovenština