MGR. JAKUB KOLAŘÍK

ADVOKÁT

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010. V průběhu svého studia strávil 2 semestry ve Finsku, kde studoval právo na University of Turku a Åbo Akademi University.

Po ukončení studia na právnické fakultě nastoupil jako advokátní koncipient do jedné z pražských advokátních kanceláří a od roku 2012 je členem naší advokátní kanceláře. V roce 2013 úspěšně složil advokátní zkoušku a od 1.2.2014 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

Ve své praxi se věnuje občanskému a obchodnímu právu, zejména smluvním závazkům a právu obchodních společností.

Jazykové znalosti: angličtina