MGR. MARTIN POTUŽNÍK

PATENTOVÝ ZÁSTUPCE

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001.

Patentový zástupce a evropský patentový zástupce od roku 2002.

V roce 2000 absolvoval dálkové studium „Introduction to Intellectual Property“ na WIPO Academy.

V letech 2000-2002 absolvoval studium na Institutu průmyslově právní výchovy u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

V letech 2004-2006 absolvoval Kurz práva pro patentové zástupce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ve své praxi se specializuje na patentové právo v oborech: strojírenství, IT a telekomunikace.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina, francouzština