Mgr. Michael Feuerstein, LL.M.

Advokát

V roce 2017 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2018 absolvoval Univerzitu v Uppsale, Švédsko, obor právo duševního vlastnictví, kde získal titul Master of Laws (LL.M.). Jeho diplomové práce se týkaly právní ochrany domén ve vztahu k právům na označení a řádného užívání ochranných známek.

Po absolvování Univerzity v Uppsale nastoupil v roce 2018 do advokátní a patentové kanceláře Všetečka, Zelený, Švorčík a partneři, kde se věnuje především vymáhání práv duševního vlastnictví, včetně vymáhání patentových práv ve vztahu k léčivům a doménovým sporům.

Profesní členství: Česká advokátní komora (evidenční číslo: 19850).

Je spoluautorem české kapitoly publikace Chambers Global Practice Guide: Patent Litigation vydané Chambers and Partners.


Jazykové znalosti: angličtina