MGR. MIROSLAV KOVÁŘ

V roce 2019 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého univerzitního studia absolvoval semestrální studijní pobyt na Universidad de Santiago de Compostela ve Španělsku. Během studia nabýval praktické zkušenosti při odborných stážích v advokacii a podnikové sféře.

Po ukončení studia na právnické fakultě pracoval jako právní specialista v oboru bankovnictví.  V lednu 2022 nastoupil do naší advokátní a patentové kanceláře, kde se věnuje především vymáhání práv duševního vlastnictví včetně doménových sporů.

Jazykové znalosti: angličtina, španělština