Mgr. Vladimír Čadek

V roce 2018 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jeho diplomová práce se týkala dopadů zákona o registru smluv. Během studia pracoval v několika brněnských a pražských advokátních kancelářích.

Po ukončení studia na právnické fakultě nastoupil v roce 2018 do advokátní a patentové kanceláře Všetečka, Zelený, Švorčík a partneři, kde se věnuje především občanskému a obchodnímu právu, zejména smluvním závazkům, právu obchodních společností a ochraně hospodářské soutěže.

Profesní členství: Česká advokátní komora (evidenční číslo: 43540).

Jazykové znalosti: angličtina