Naše firma zastupuje v řízeních o přihláškách ochranných známek před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, prostřednictvím naší partnerské kanceláře před slovenským Úřadem průmyslového vlastnictví, před Mezinárodním úřadem WIPO u mezinárodních ochranných známek a od 1.5.2004 i před evropským Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) v Alicante ve Španělsku u komunitárních ochranných známek. Prostřednictvím našich korespondenčních kanceláří zprostředkováváme zastupování i před patentovými úřady po celém světě.

V rámci zastupování provádíme všechny typy rešerší včetně formulace našeho právního názoru na zaměnitelnost ochranných známek, poskytujeme klientům konzultace týkající se výběru ochranné známky, podáváme námitky proti přihláškám ochranných známek a návrhy na výmaz již zapsaných ochranných známek jakož i obranu proti takovým podáním třetích osob. Mnozí naši známkoví pracovníci jsou bývalí známkoví referenti patentového úřadu. Jsme vybaveni počítačovým systémem, který zajišťuje spolehlivou evidenci přihlášek ochranných známek a sledování jejich obnov.