PATENTY

Naše firma zastupuje v řízeních o přihláškách vynálezů před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským patentovým úřadem a Mezinárodním úřadem WIPO a prostřednictvím naší partnerské kanceláře před slovenským Úřadem průmyslového vlastnictví.

Prostřednictvím našich korespondenčních kanceláří zprostředkováváme zastupování i před patentovými úřady po celém světě. V rámci zastupování poskytujeme klientům konzultace, koncipujeme přihlášky vynálezů a odpovídáme na úřední výměry.

Kromě toho zastupujeme i v ostatních řízeních před patentovými úřady, podáváme návrhy na zrušení patentů i žádosti o určení, zda řešení spadá do rozsahu ochrany. Mnozí naši patentoví zástupci mají dlouhodobé zkušenosti jako bývalí průzkumoví referenti na patentovém úřadě. Naše firma je vybavena počítačovým systémem, který zajišťuje spolehlivou evidenci přihlášek vynálezů i platbu ročních udržovacích poplatků za patenty.

SLUŽBY

  • Zastupování v řízeních
  • Konzultace
  • Přihlášky
  • Návrhy na zrušení patentů
  • Žádosti o určení