Zastupujeme přihlašovatele v řízeních o přihláškách užitných vzorů (tzv. „malé patenty”) a průmyslových vzorů před českým a slovenským Úřadem průmyslového vlastnictví a od 1.5.2004 i před evropským Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) u komunitárních průmyslových vzorů. Prostřednictvím našich korespondenčních kanceláří zprostředkováváme zastupování i před patentovými úřady po celém světě. Jsme vybaveni počítačovým systémem, který zajišťuje spolehlivou evidenci přihlášek užitných vzorů a průmyslových vzorů a sledování jejich prodloužení či obnov.