V případě, že dojde mezi advokátem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb při výkonu advokacie, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd, web: www.cak.cz.