Obchodní právo, právo obchodních společností a ostatní právní oblasti.

Poskytujeme společnostem komplexní právní služby, při nichž využíváme všech svých rozsáhlých znalostí a zkušeností. K zajištění potřeb svých klientů ve všech oblastech právních služeb spolupracujeme s notáři, daňovými poradci, tlumočníky a překladateli.

Nabízíme právní služby zejména v následujících oblastech:
Obchodní právo a právo obchodních společností
 • Zakládání a registrace obchodních společností, právní poradenství v souvislosti s řízením a provozováním obchodních společností a v souvislosti s realizací jakýchkoli změn ve obchodních společnostech

 • Fúze, akvizice, rozdělení, transformace, podnikání a investování zahraničních osob, právní audit společností

 • Hospodářská soutěž – fúze, zneužití dominantního postavení, dohody omezující hospodářskou soutěž

 • Obchodní závazkové právo – smlouvy kupní, mandátní, o dílo, leasingové, frančízingové a další

 • Likvidace

 • Konkurzní právo – právní pomoc věřitelům a dlužníkům, zastupování v řízeních a vymáhání pohledávek

 • Veřejné zakázky

Nemovitosti
 • Prodeje, koupě a nájmy

 • Hypotéky a s nimi související dohody

Správní právo
 • Stavební právo

 • Antidumpingová opatření

 • Zákon o ochraně osobních údajů

 • Ochrana spotřebitele

Finance a bankovnictví
 • Pojištění

 • Cenné papíry, dluhopisy

 • Úvěry

Pracovní právo
 • Pracovní a manažerské smlouvy, jmenování, odměny za výkon funkce

 • Nemoci z povolání a odškodnění

 • Odbory a kolektivní smlouvy

 • Zaměstnávání cizích státních příslušníků včetně obstarání víz a povolení

Nekalá soutěž, autorské právo a reklama
 • Nekalá soutěž – všechny formy

 • Reklama (poradenství a další služby, také v oblasti spotřebitelských soutěží)

 • Ochrana autorských práv, licenční smlouvy

Zastupování v soudních a mimosoudních řízeních
 • Zastupování před všemi soudy v obchodních a pracovních sporech a ve sporech z nekalé soutěže

 • Zastupování před správními úřady a státními orgány

 • Zastupování před rozhodčími soudy a působení ve funkci rozhodců