JUDR. PAVEL ZELENÝ

PARTNER

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v r. 1970. Na téže fakultě obhájil v r. 1975 písemnou rigorózní práci na téma „Účast obhájce v přípravném řízení“ a složil rigorózní zkoušku, na jejímž základě získal titul JUDr.

Dlouhá léta působil jako lektor při odborné výchově advokátních koncipientů a jako zkušební komisař u advokátních zkoušek

Specializuje se na problematiku ochrany duševního vlastnictví. Je členem české národní skupiny AIPPI, členem INTA , členem České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo, členem sekce pro trestní právo studijního kolegia České advokátní komory.

Zakládající člen naší advokátní kanceláře.

Advokátem od roku 1974.

Jazykové znalosti: angličtina, ruština