JUDR. VIKTOR PETRUS

ADVOKÁT

Absolvoval právnickou fakultu univerzity Karlovy v roce 1987, titul JUDr. získal téhož roku obhájením rigorózní práce na katedře finančního práva.

V době od října 1988 do února 1990 pracoval na různých pozicích v Československé obchodní bance, a.s. Od března 1990 do poloviny roku 1992 pracoval v devizově právním oddělení ministerstva financí ČSFR, kde se podílel zejména na přípravě devizového zákona a mezinárodních smluv o ochraně investic.

V naší kanceláři pracuje od roku 1992.

Ve své praxi se zaměřuje především na smluvní agendu v oblasti IT, dále problematiku právo v oblasti nemovitostí, osob podnikajících v oblasti přímého prodeje a nekalé soutěže. Kromě toho se věnuje obchodnímu, občanskému a pracovnímu právu.

Má rovněž bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních řízeních před obecnými i rozhodčími soudy v ČR.

Vykonává funkci administrátora Asociace osobního prodeje.

Advokátem od roku 1994.

Jazykové znalosti: angličtina